×

จินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

9 พฤษภาคม 2024

คลังออก ‘บอนด์สกุลเงินต่างประเทศ’ ไม่ทันปีนี้ จับตาอัตราแลกเปลี่ยน-ทิศทางดอกเบี้ย Fed

วันนี้ (9 พฤษภาคม) พชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. เตรียมเสนอหลักการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Bond) ต่อกระทรวงการคลังแล้ว โดยวงเงินที่ศึกษาอยู่ที่ประมาณ 500-1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ขณะที่ จินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ กล่าวว่า พันธบัตรดังกล่าวไม่น่าออ...
21 กุมภาพันธ์ 2024

รัฐบาลเล็งออก ‘พันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ’ ครั้งแรกในรอบ 20 ปี มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร?

กระทรวงการคลังเล็งออก ‘พันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ’ ครั้งแรกในรอบ 20 ปี วงเงิน 500-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าเผยผลการศึกษาภายในมีนาคมนี้   จินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สบน. อยู่ระหว่างศึกษาการออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Bond: F...

X
Close Advertising