×

จัตุมงคล โสณกุล

จัตุมงคล โสณกุล
30 ตุลาคม 2019

ลูกจ้าง 350 ชีวิตถูกลอยแพบุกกระทรวงแรงงาน ขอ ‘หม่อมเต่า’ ช่วยตามตัวนายจ้างหาย

วันนี้ (30 ตุลาคม) ที่กระทรวงแรงงาน กลุ่มลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางพลี ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หลังจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2562) ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง    โดยจากการสอบถามทราบว่าบริษัทได้โอนย้ายพนักงานที่บางพลีไปยังบ...
สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP)
27 ตุลาคม 2019

หม่อมเต่ายืนยัน ไทยคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคน ยึดหลักมาตรฐานสากล หลังถูกอเมริกาตัด GSP

วันนี้ (27 ตุลาคม) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือหม่อมเต่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน กรณีสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ของไทยในอีก 6 เดือน โดยอ้างว่า ประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากลได้นั้น   ม.ร.ว....
4 ตุลาคม 2019

รมว.แรงงาน ขอนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานไปเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 23 ต.ค. นี้

วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้ง...
27 กันยายน 2019

เริ่มใช้วันนี้! กระทรวงแรงงานเพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ – ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

วันนี้ (27 กันยายน) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป    ซึ่งสาระสำคัญของประกาศ...
ภารกิจแรงงานปี ‘63
25 กันยายน 2019

รมว.แรงงาน มอบ 3 เรื่องเร่งด่วน และ 10 นโยบายสำคัญ ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานปี ‘63

เมื่อวานนี้ (24 กันยายน 2562) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและมอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 3 ข้อ ได้แก่    1. การเร่...
24 กันยายน 2019

กระทรวงแรงงาน เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันนี้ (24 กันยายน) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ ซึ่งทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผ...
โซมาเลีย
7 สิงหาคม 2019

ม.ร.ว.จัตุมงคล มั่นใจช่วยเหลือ ‘ลูกเรือไทย’ ในโซมาเลียกลับมาอย่างปลอดภัย

วันนี้ (7 ส.ค.) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศโซมาเลียว่าขณะนี้แรงงานไทยทุกคนปลอดภัยดี ล่าสุดพบลูกเรือ 42 คนอยู่ในเรือ 2 ลำ    โดยเรือลำแรกชื่อวาดานี 1 มีจำนวน 22 คน กลับถึงไทยแล้ว 4 ค...
จัตุมงคล โสณกุล
17 กรกฎาคม 2019

หม่อมเต่า รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เข้ากระทรวงวันแรก เผยขึ้นค่าแรง 400 บาท มีหลายปัจจัย ต้องรอบคอบ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เวลา 09.09 น. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา สักการะพระพุทธรูปในห้องทำงาน และลงนามในแฟ้มเอกสาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายหลัง...
11 กรกฎาคม 2019

ม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่กังวลเป็น รมว.แรงงาน มั่นใจประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจโชกโชน

(10 ก.ค. 2562) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย เปิดใจต่อสื่อมวลชน ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ส่วนตัวมีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจมาตลอดชีวิตรับราชการ โดยตำแหน่งสุดท้าย คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  ...
29 พฤศจิกายน 2018

ใครจะเป็นนายกฯ จากพรรคไหน คาดหมายก่อนเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 88 วางบทบัญญัติให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ไม่เกิน 3 รายชื่อ แต่ไม่ได้บังคับเป็นเงื่อนไขตายตัว เพราะบางพรรคจะไม่เสนอชื่อก็ได้   อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองหลายพรรคต่างก็ออกมาประกาศถึงแคนดิเดตนายกฯ ของตัวเองผ่านหน้าสื่อบ้างแล้ว บางคนบอกว่าตัวเองพร้อม บางคนประกาศหนุนคนอื่นเป...

X
Close Advertising