×

กระทรวงแรงงาน เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

24.09.2019
  • LOADING...

วันนี้ (24 กันยายน) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ ซึ่งทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 

ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สำหรับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงแรงงานได้เตรียมแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปไว้แล้ว ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ได้จัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเกิดภัย ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายและระยะฟื้นฟู ได้เตรียมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย

 

นอกจากนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ จำนวน 12 จังหวัด โดยสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 113 แห่ง จากทั้งหมด 35,058 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 13,781 คน จากทั้งหมด 389,155 คน

 

ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วในระหว่างเกิดอุทกภัย โดยเปิดพื้นที่อาคารภายในสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพและสนับสนุนโรงครัวพระราชทานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ 

 

สำหรับมาตรการหลังจากนี้ จะเป็นในส่วนของระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยจะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้าง และสถานประกอบการใน 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่

1. การออกประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

2. โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพและฟื้นฟูสาธารณสถาน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีพได้หลังจากน้ำลดและรอการฟื้นฟู

3. จัดหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟภายในบ้าน 

 

อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising