×

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

22 มกราคม 2024

22 มกราคม 2486 – รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า ‘สวัสดี’ เป็นคำทักทาย

วันที่ 22 มกราคม 2486 รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า ‘สวัสดี’ เป็นคำทักทายเมื่อแรกพบกันเป็นครั้งแรก    โดยคำว่าสวัสดีบัญญัติโดย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เริ่มนำมาใช้ครั้งแรกในปี 2476 ขณะที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดลองใช้ในหมู่นิสิตก่อน และอีก 62 ปีต่อมาเป็นยุคชาตินิยม จอมพล ...
24 ธันวาคม 2023

24 ธันวาคม 2483 – ไทยประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ แทนวันที่ 1 เมษายน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483   โดยประกาศตอนหนึ่งระบุว่า “นานาอารยประเทศทั้งปวง ตลอดถึงประเทศใหญ่ๆ ทางปลายบุรพทิศนี้ได้นิยมใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นต้นปี การนิยมใช้วันที่ 1 มกราคมนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับลัท...
8 ธันวาคม 2023

8 ธันวาคม 2484 – ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก เดินทัพผ่านแผ่นดินไทย

ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เป็นวันที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตกลงใจยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย โดยมีคำสั่งให้ทหารไทยที่ทำการรบต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่บุกเข้าประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่ 7 ธันวาคม หยุดยิง   ในวันต่อมาคือวันที่ 9 ธันวาคม 2484 ได้มีการเรียกประชุมวิสามัญสภาผู้แท...
ชาติชาย มุกสง
24 มิถุนายน 2023

ชาติชาย มุกสง: ‘ก๋วยเตี๋ยว’ อาหารของทุกชนชั้น สู่เมนูประชาธิปไตย กับเผด็จการแบบ ‘แกงบวน’

เนื่องในโอกาส 24 มิถุนายน ครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แม้กาลเวลาจะล่วงเลยเข้าปีที่ 91 แต่มรดกจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรยังคงอยู่และใช้มาจนถึงปัจจุบัน    หนึ่งในมรดกนั้นคืออาหารและวัฒนธรรมการกินของคนไทย โดยเฉพาะเมนู ‘ก๋วยเตี๋ยว’ ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม...
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
11 มิถุนายน 2023

11 มิถุนายน 2507 – จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด ถึงแก่อสัญกรรมที่ญี่ปุ่น

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อ แปลก ขีตตะสังคะ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2440 เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน    จอมพล ป. ได้รับอีกฉายาว่า ‘จอมพลกระดูกเหล็ก’ เพราะมีชีวิตทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อ เคยถูกลอบสังหารมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ก็รอดชีวิตมาได้ทุกครั้ง แม้กระทั่งในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันที่ถูกจี้...
ทุจริตการเลือกตั้ง
8 พฤษภาคม 2023

จากบทเรียนกรณีทุจริตการเลือกตั้งด้วย ‘ไพ่ไฟ-พลร่ม’ ปี 2500 ถึงการเลือกตั้ง ปี 2566

การพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกิน 4 ล้านใบ ซึ่งในความเป็นจริง มีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 57 ล้านใบ และยังพิมพ์เพิ่มสำรองอีก 5% หรือราว 2.6 ล้านใบ นั่นเท่ากับว่ามีบัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว 7.3 ล้านใบ    กรณีดังกล่าว เกิดเป็นประเด็นคำถามให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ว่าแนวโน้มดังกล่าวดูจะส่อแววทุจริตการเลือกตั้งปี 2566 หรือ...
23 กุมภาพันธ์ 2023

23 กุมภาพันธ์ 2477 – จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกลอบสังหารครั้งแรก แต่รอดชีวิต

พ.อ. หลวงพิบูลสงคราม หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกลอบสังหารครั้งแรกในรถยนต์ส่วนตัว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2477    เรื่องราวการลอบสังหารปรากฏในหนังสือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เล่ม 1 (2540) โดย พล.ต. อนันต์ พิบูลสงคราม บุตรชาย บันทึกไว้ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลทหารคู่ชิงชนะเลิศที่ท้องสนามหลวง ...
22 มกราคม 2023

22 มกราคม 2486 – รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า ‘สวัสดี’ เป็นคำทักทาย

วันที่ 22 มกราคม 2486 รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า ‘สวัสดี’ เป็นคำทักทายเมื่อแรกพบกันเป็นครั้งแรก    โดยคำว่าสวัสดีบัญญัติโดย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เริ่มนำใช้ครั้งแรกในปี 2476 ขณะที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดลองใช้ในหมู่นิสิตก่อน และอีก 62 ปีต่อมาเป็นยุคชาตินิยม จอมพล ป....
24 ธันวาคม 2022

24 ธันวาคม 2483 – ไทยประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ แทนวันที่ 1 เมษายน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483   โดยประกาศตอนหนึ่งระบุว่า “นานาอารยประเทศทั้งปวง ตลอดถึงประเทศใหญ่ๆ ทางปลายบุรพทิศนี้ ได้นิยมใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นต้นปี การนิยมใช้วันที่ 1 มกราคมนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับลั...
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
11 มิถุนายน 2022

11 มิถุนายน 2507 – จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมที่ญี่ปุ่น

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อ แปลก ขีตตะสังคะ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2440 เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน    จอมพล ป. ได้รับอีกฉายาว่า ‘จอมพลกระดูกเหล็ก’ เพราะมีชีวิตทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อ เคยถูกลอบสังหารมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ก็รอดชีวิตมาได้ทุกครั้ง แม้กระทั่งในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันที่ถูกจี้...

X
Close Advertising