×

คดีทางการเมือง

คดีทางการเมือง
4 มีนาคม 2021

เปิดสถิติคดีทางการเมืองพุ่ง หลังชุมนุมกว่า 7 เดือน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานการรวบรวมสถิติการดำเนินคดีในภาพรวม ตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของ ‘เยาวชนปลดแอก’ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเวลา 7 เดือนเศษ มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย 382 คน ในจำนวน 223 คดี โดยบางรายถูกตั้งหลายข้อกล่าวหา ในจำน...

Close Advertising