×

3 ภาคีบุคลากรทางสุขภาพ กังวลตะวัน-แบม อดอาหารและน้ำ ย้ำเคารพแนวทางการต่อสู้ ประกาศจุดยืนหนุน 3 ข้อเรียกร้อง

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2023
  • LOADING...

วานนี้ (24 มกราคม) ภาคีเครือข่ายบุคลากรทางสุขภาพ ได้แก่ Nurses Connect, หมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกันออกแถลงการณ์ต่อกรณีการอดอาหารของสิทธิโชค และกรณีการอดอาหารและน้ำของทานตะวันและแบม โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีทางการเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักกิจกรรมจํานวนมากถูกดําเนินคดีและจําคุกโดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว และจากเหตุการณ์ศาลมีคําสั่งเพิกถอนประกันเก็ท โสภณ และ ใบปอ ทะลุวัง รวมไปถึงคําสั่งพิพากษาจําคุกสิทธิโชค ไรเดอร์ผู้ต้องหาในคดีมาตรา 112, 217 และ 358 พร้อมกับข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินฯ ส่งผลให้ ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ ตัดสินใจยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อถอนประกันตนเอง และประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ เพื่อพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองคนอื่น โดยมีข้อเสนอดังนี้

 

  1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ศาลต้องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นอย่างแรกมาก่อนสิ่งอื่นใด ต้องเป็นอิสระ ปราศจากอํานาจนํา ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 

  1. ยุติการดําเนินคดีความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการแสดงออกทางการเมือง

 

  1. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยการยกเลิกมาตรา 112 และ 116

 

ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่ถูกตอบรับ ทานตะวันและแบมจึงประกาศยกระดับการเรียกร้องด้วยการอดอาหารและน้ําตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ในขณะที่สิทธิโชคได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเองด้วยการอดอาหารตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 แล้วนั้น

 

Nurses Connect, หมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข ในฐานะภาคีเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในสายงานสาธารณสุข และในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ มีความวิตกกังวลต่อสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสิทธิโชคที่ได้มีการประกาศอดอาหาร ทานตะวันและแบมที่ประกาศอดอาหารและน้ํา ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อภาวะสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจากการการอดอาหารและน้ํานั้นอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อภาวะสุขภาพดังนี้

 

  1. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

 

อันเนื่องจากร่างกายไม่ได้รับอาหาร ส่งผลให้ร่างกายขาดพลังงาน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะ Hypoglycemic Coma ได้ หากร่างกายขาดน้ําตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานเป็นเวลานาน ซึ่งจะส่งผลให้หมดสติ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

  1. การขาดสมดุลเกลือแร่ (Electrolyte Imbalance)

 

เป็นการขาดเกลือแร่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานของร่างกาย โดยอาจส่งผลให้เกิดภาวะหมดสติ สับสน ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว และอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้

 

  1. ภาวะขาดน้ํา (Dehydration)

เนื่องจากการอดน้ํา ทําให้ร่างกายได้รับสารน้ําไม่เพียงพอกับที่สูญเสียไป โดยปกติร่างกายมนุษย์จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบถึง 60% เพื่อควบคุมสมดุลการไหลเวียนต่างๆ ในร่างกาย ในกรณีที่ขาดน้ําเป็นเวลานานนั้นอาจส่งผลให้เกิดอาการปัสสาวะออกน้อย อ่อนเพลียมาก และความดันโลหิตต่ำได้

 

  1. ภาวะไตบาดเจ็บ (Acute Kidney Injury)

ในกรณีที่มีการอดน้ําเป็นเวลานาน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง ทําให้ไตสูญเสียหน้าที่ในการทํางานอย่างเฉียบพลัน ทําให้มีอาการปัสสาวะออกน้อย สับสนจากภาวะยูเรียและไนโตรเจนคั่งในกระแสเลือด และมีโอกาสกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง จนถึงขั้นต้องฟอกไต

 

  1. กลุ่มอาการซึ่งเกิดจากการได้รับสารอาหาร หลังจากการขาดอาหารเป็นเวลานาน (Refeeding Syndrome)

 

เป็นผลกระทบต่อมาหลังจากมีการกลับไปรับประทานอาหาร ซึ่งทําให้เกลือแร่และสารน้ําเข้าสู่เซลล์ของร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปอดบวมน้ํา อาการทางระบบประสาท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้

 

นอกจากอันตรายที่เกิดกับร่างกาย ยังมีความกังวลด้านสุขภาพจิต จากกรณีที่มีการพยายามทําร้ายร่างกายตนเอง และมีการพยายามฆ่าตัวตาย (Suicidal Attempt) ของผู้ต้องหาจากกลุ่มทะลุแก๊ซก่อนหน้านี้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพจิตของผู้ต้องหา ทั้งภาวะวิตกกังวล (Anxiety) และภาวะซึมเศร้า (Depression)

 

Nurses Connect, หมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข มีความเชื่อมั่นว่า ภาวะสุขภาพของประชาชนทุกคน ทุกชนชั้น ทุกความแตกต่างทางความคิด เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งต่อเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ และถึงแม้ Nurses Connect, หมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข จะไม่เห็นด้วยกับแนวทางในการอดอาหารและน้ํา แต่เราทั้ง 3 องค์กรขอแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจเรียกร้องเพื่อสิทธิในการประกันตัว อันเป็นสิทธิที่มนุษย์พึงมี

 

เรายึดมั่นเสมอว่าผู้ต้องหาทางการเมืองนั้นยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมาตามจรรยาบรรณของผู้พิพากษาว่าเป็นผู้กระทําความผิดจริง 

 

ดังนั้น Nurses Connect, หมอไม่ทน และภาคีบุคลากรสาธารณสุข จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเรียกร้องของทานตะวันและแบม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนสิทธิในการประกันตัวให้ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองทุกคน และเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณาคืนสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องหาโดยเร็วที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising