×

การทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง

12 มีนาคม 2018

ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ลามแล้ว 44 จังหวัด งบกว่า 97 ล้านบาท

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 พบว่า ขณะนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติแล้วจำนวน 44 จังหวัด รวมงบประมาณ 97,842,000 บาท หรือคิดเป็น 80% ของงบประมาณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง     โดยจังหวัด...
8 มีนาคม 2018

คับแค้น เจ็บใจ ถูกซ้ำเติม เสียงสะท้อนจากคนถูกโกงเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

จะนับเป็นมหกรรมการคอร์รัปชันที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดหนึ่งกรณีก็คงไม่ผิดนัก สำหรับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพราะขณะที่การตรวจสอบดำเนินครอบคลุมไปแล้วใน 37 จังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พบว่ามีการทุจริตแล้วถึง 24 จังหวัด หรือคิดเป็นเกือบ 65% เรียกได้ว่า 'จับไปตรงไหนก็เจ...

Close Advertising