×

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ศานนท์ หวังสร้างบุญ
7 กันยายน 2022

กทม. ค้นหาเด็กยากจนพิเศษ รับทุนการศึกษาจาก กสศ. ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบ ตั้งเป้า 5 พันคน

วานนี้ (6 กันยายน) ที่ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปิยะวรรณ จระกา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสวนหลวง ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อค้นหาเด็กยากจนพิเศษในชุมชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อล...
แสนสิริ
3 กุมภาพันธ์ 2022

เด็กทุกคนต้องได้เรียน! ‘แสนสิริ’ ออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่องที่ จ.ราชบุรี ตั้งเป้าเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็น ‘ศูนย์’ ภายใน 3 ปี

ในปี 2565 ‘แสนสิริ’ มีพันธกิจใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. โดยมีความตั้งใจที่จะ ‘สร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา’ ด้วยการประกาศพันธกิจในโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ระยะยาว 3 ปี    โดยแสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้เพื่อระด...
กสศ.
11 มกราคม 2022

ครม. เห็นชอบ แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 7,590 ล้านบาท

วันนี้ (11 มกราคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 7,590.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,938.05 ล้านบาท เพื่อ กสศ. จะได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอส...
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
28 ธันวาคม 2021

กสศ. เปิดผลการดำเนินงาน 2564 พบปัญหาโควิดซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ ทำเด็กยากจนหลุดระบบการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยผลการดำเนินงาน กสศ. รายงานประชาชน ปี 2564 เข้าถึงและช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมายลดเหลื่อมล้ำมากกว่า 2 ล้านคน ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสถานศึกษามากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และประชากรนอกระบบการศึกษา ผ่านมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ครัวเรือนยากจนร้อยละ...
TCP
27 สิงหาคม 2021

เร่งดูแลเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งสุขภาพและทุนเรียนผ่าน ‘กลไกอาสาสมัครคุณภาพ’ และ ‘ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ จากความร่วมมือของ ‘กลุ่มธุรกิจ TCP’ และ ‘กสศ.’ [Advertorial]

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันของไทยที่ ศบค. รายงานยังคงแตะหลักหมื่นต่อเนื่อง บวกกับข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า มีเด็กติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดประมาณ 2,900 คน จำนวนเด็กติดเชื้อสะสม 107,245 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น      สิ่งที่น่ากังวลใจคือ ราว 70% ของตัวเลขเป็นกลุ่มย...
ดีแทค
23 สิงหาคม 2021

เด็กต้องไม่หลุดนอกระบบการศึกษา ‘ดีแทค’ ร่วมจับมือ ‘กสศ.’ สนับสนุน 2,000 ซิมพร้อมอินเทอร์เน็ตแก่ ‘เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ’ เข้าถึงการเรียนอย่างต่อเนื่อง [Advertorial]

นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเด็กนักเรียนไทยกว่า 700,000 คน เสี่ยงต่อการ ‘หลุดออกจากระบบการศึกษา’   ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้คือการระบาดของโรคโควิดแบบที่ไม่มีใครตั้งตัว และลากยาวมาเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่าๆ แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของสังคมไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะยากจนเฉียบพลันที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ...
savekidscovid19
10 สิงหาคม 2021

เปิด LINE @savekidscovid19 แจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ ยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งประเทศ    โดยปูพรมพลัง อปท. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครชุมชน อาส...
UPDATE: กสศ. ออกมาตรการพิเศษช่วงโควิด-19 ช่วยนักเรียนกลุ่มชั้นรอยต่อ ลดภาวะ ‘ฟางเส้นสุดท้าย’ ทางเศรษฐกิจ ให้เด็กๆ ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
28 เมษายน 2021

กสศ. ออกมาตรการพิเศษช่วงโควิด-19 ช่วยนักเรียนกลุ่มชั้นรอยต่อ ลดภาวะ ‘ฟางเส้นสุดท้าย’ ทางเศรษฐกิจ ให้เด็กๆ ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้มีการประชุมพิจารณามาตรการพิเศษเพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ได้แก่ อนุบาล 3, ป.6, ม.3 และ ม.6 เฉพาะสังกัด บก.ตชด. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องเปลี่ยนสถานศึกษา และมีความเ...
กสศ. ชูหลักธรรมาภิบาล เน้นจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
5 เมษายน 2021

กสศ. ชูหลักธรรมาภิบาล เน้นจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) โดยกำหนดให้นโยบายธรรมาภิบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร แล...
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
28 มกราคม 2021

กสศ. ร่วมหาทางออก เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา เสนอรัฐเยียวยาผลกระทบ ‘ความรู้ที่หายไป’ ของเด็กไทย

สรุปประเด็นสำคัญงานเสวนาทางการศึกษา ร่วมหารือเพื่อหาทางออก ‘โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา’    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ​จัดเสวนาวิชาการ Equity Forum เพื่อร่วมหารือประเด็นสำคัญก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ยื่นข้อเสนอแก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการ...

Close Advertising