×

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

23 กุมภาพันธ์ 2024

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเยาวชน-แรงงานขาดแคลนทักษะ World Bank ประเมินความเสียหายสูงถึง 20% ของ GDP

รายงานล่าสุดของธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า ไทยเผชิญวิกฤตเยาวชนและประชากรวัยแรงงานขาดแคลนทักษะหรือมีทักษะทุนชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์ (Threshold Level) ‘ในสัดส่วนที่สูง’ โดยปัญหาดังกล่าวคาดว่าได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 20.1% ของ GDP    ทักษะทุนชีวิตคืออะไร &n...
รายงานความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
26 ตุลาคม 2023

กสศ. เปิดรายงานความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 66 พบเหลื่อมล้ำรุนแรงจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น แนะลงทุนกับมนุษย์ทุกช่วงวัย เพื่อหยุดความยากจนข้ามรุ่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ ที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2566 ผลงานวิจัย และข้อเสนอการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ    ดร.ไกรยส ภ...
การศึกษา
20 ตุลาคม 2023

กสศ. หารือร่วมกระทรวงศึกษาธิการ สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน

วันนี้ (20 ตุลาคม) พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือและประสานการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ., รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหาร กสศ., ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. และคณะ เข้าร่วมปร...
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
11 กันยายน 2023

สถิติเผย กว่า 60% ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมหลุดจากระบบการศึกษา กสศ. จับมือกรมพินิจฯ และ 20 เครือข่าย เร่งคืนคนคุณภาพสู่สังคม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเผยข้อมูลระหว่างปี 2561-2565 มีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12-18 ปี กระทำความผิด 134,747 คดี โดยเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.72 รองลงมามีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 17.57 ร้อยละ 68.67 ของคดีทั้งหมด ผู้กระทำความผิดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ ร้อยละ 66.89 เป็นเด...
เศรษฐา ทวีสิน
6 กันยายน 2023

กสศ. หารือเศรษฐา เดินหน้าหนุนออกสลากเพื่อความเสมอภาค ระดมทุนช่วยเด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา หยุดวงจรจนข้ามรุ่น

วันนี้ (6 กันยายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษาพรรคเพื่อไทย ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปร...
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
10 สิงหาคม 2023

แสนสิริ และ กสศ. เดินหน้าโครงการ ‘Zero Dropout’ ปีที่ 2 ช่วยเด็กราชบุรีกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 9,311 คน ลุยพันธกิจ ‘1 โรงเรียน 3 ระบบ’ สู่เป้าเด็กหลุดออกนอกระบบต้องเป็น ‘ศูนย์’

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสำหรับ ‘แสนสิริ’ ได้มองเห็นสังคมที่เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ยุติธรรมในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง    เชื่อในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ โดยเฉพาะจากภูมิหลังที่อ่อนแอจะไม่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากความท้าทายทางสังคมหรือ...
กสศ. นักเรียน
7 สิงหาคม 2023

กสศ. เผยนักเรียนร้อยละ 40 ของครัวเรือนเปราะบาง 1.8 ล้านคน เผชิญปัญหาชีวิตรอบด้าน ต้องมีกลไกให้ผู้ปกครองนักเรียนยากจนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

วันนี้ (6 สิงหาคม) ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตของนักเรียนพร้อมกับบิดาภายในบ้านพักที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า กสศ. ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่สะเทือนใจทุกคน น้องเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากสำนักงานคณะกรรมการก...
27 มิถุนายน 2023

ชมคลิป: กสศ. จับมือธนาคารโลก ยกระดับการศึกษาและแรงงานไทยอย่างยั่งยืน

ทำอย่างไรจึงจะยกระดับทักษะแรงงานและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาของประเทศไทยให้ได้   ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายทางการศึกษาหลากมิติ ตั้งแต่คุณภาพของโรงเรียนที่ตกต่ำ โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุด การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผ...
กสศ.
20 มิถุนายน 2023

กสศ. แนะรัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วน สร้างงานสร้างอาชีพ ให้พ่อแม่เด็กยากจนยืนหยัดได้ ลดวิกฤตเด็กหลุดนอกระบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา กสศ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยไทยพีบีเอส และ The Reporters จัดเวทีเสวนา ‘เปิดเทอมที่ไม่...
5 ประเด็นการศึกษา
14 พฤษภาคม 2023

กสศ. เปิด 5 ประเด็นการศึกษาจากนักวิชาการ ที่พรรคการเมืองไม่ได้เสนอ แต่รัฐบาลใหม่ควรทำ

การพัฒนาและเตรียมระบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาการศึกษาด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สร้างหลักประกันอนาคตของประเทศได้ ยังคงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถซึ่งกำลังรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดูแล   ในสนามหาเสียงโค้งสุดท้ายพบความโดดเด่นทางนโยบายที่เกือบทุกพรรคให้ความสำคัญไปที่สวัสดิการสนับสนุนโอกา...


X
Close Advertising