×

รองนายกฯ-รัฐมนตรี หลังปรับ ครม.เศรษฐา ครั้งแรก แบ่งงานกันอย่างไร?

โดย THE STANDARD TEAM
07.05.2024
 • LOADING...

หลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน มีทั้งบุคคลหน้าเดิมและหน้าใหม่ บางคนได้ตำแหน่งเพิ่ม บางคนก็ถูกโยกย้ายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ ครม.

 

นอกจาก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 เพิ่มมา และ พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 แล้ว ยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปลี่ยนไปอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามา 2 จาก 3 คน

 

THE STANDARD รวบรวมมาให้ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานใดบ้าง

 

 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รองนายกรัฐมนตรี 

 

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงคมนาคม 
 • กระทรวงวัฒนธรรม 
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • การดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

 

 

พิชัย ชุณหวชิร

รองนายกรัฐมนตรี

 

 • กระทรวงการคลัง 
 • กระทรวงการต่างประเทศ 
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน แบ่งหน้าที่

 

จักรพงษ์ แสงมณี

 • สำนักงบประมาณ 
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

พิชิต ชื่นบาน

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

จิราพร สินธุไพร

 • กรมประชาสัมพันธ์ 
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 • สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

อ้างอิง: คำสั่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising