×
364428

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 พฤษภาคม 2020

ก.แรงงาน เผยตัวเลขผู้ฝึกอาชีพออนไลน์กว่าแสนคน ชวนประชาชนเทรนทักษะต่อเนื่องหลังสิ้นโควิด-19

วันนี้ (18 พฤษภาคม) ธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ (Online Training) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้พ...
19 มิถุนายน 2019

SC Able หลักสูตรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน [Advertorial]

สิ่งสำคัญของงานก่อสร้างคือเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   SC Able จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่มช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของช่างที่ทำการก่อสร้างให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น...
18 มิถุนายน 2018

บัณฑิตใหม่ปี 60 เตะฝุ่นทะลุ 1.7 แสนคน สถานการณ์แรงงานไทยที่ยังน่าห่วง

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีจำนวนคนว่างงานที่จบปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 170,900 คน จากจำนวนผู้ว่างงานรวม 4.02 แสนคน ซึ่งปัญหาบัณฑิตใหม่ตกงาน เป็นเรื่องซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต...
28 ธันวาคม 2017

ตลาดแรงงานปีหน้าจะเป็นเช่นไร? ใครจะช่วย เมื่อคุณภาพการศึกษา-กำลังคนตกต่ำ

หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานไทยที่สถานศึกษาระดับต่างๆ ผลิตขึ้นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะให้ได้คำตอบนี้ เราต้องทำความเข้าใจว่าขณะนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่   คุณภาพการศึกษากับความล้มเหลวในตลาดแรงงาน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนั...