×

สุวรรณภูมิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานกว่า 25,000 คน คาดได้รับวัคซีนทั้งหมดภายใน พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
06.04.2021
  • LOADING...
สุวรรณภูมิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานกว่า 25,000 คน คาดได้รับวัคซีนทั้งหมดภายใน พ.ค. นี้

วานนี้ (5 เมษายน) น.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกจ้าง ทสภ. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ได้ ทสภ. จึงได้สนับสนุนพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (ศปม.ทย.) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ฝั่งตะวันออก (ใกล้เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร Row A) โดยจะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ทสภ. ทุกคนเป็นจำนวนกว่า 25,000 คน จนครบทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

 

น.ท. สุธีรวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากรัฐบาล ผ่านกรมควบคุมโรค โดยเป็นวัคซีน Sinovac ที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน ขับเคลื่อนและอำนวยการฉีดวัคซีนขึ้น โดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้โรงพยาบาลบางพลีร่วมกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ในการจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว 

 

น.ท. สุธีรวัฒน์กล่าวต่อว่า สำหรับจุดให้บริการนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ (แบ่งเป็น 9 จุดย่อย) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนแรกคือจุดตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน ขั้นตอนที่สองคือ จุดวัดสัญญาณชีพ คัดกรองความเสี่ยง และการลงบันทึกการเข้ารับบริการ ขั้นตอนที่สามคือการฉีดวัคซีน และการบันทึกข้อมูลระบบติดตามวัคซีน ขั้นตอนสุดท้ายคือการเฝ้าสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที และการรับแจ้งนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

 

น.ท. สุธีรวัฒน์กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และเป็นการป้องกันการระบาดภายในประเทศ โดยการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ทสภ. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ว่าการใช้บริการจะได้รับความปลอดภัย อีกทั้ง ทสภ. ได้รับการรับรอง Airport Health Accreditation จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) มาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยจากการเข้าร่วมโครงการ Airport Health Accreditation (AHA) Programme ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานครอบคลุมทุกด้านอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising