×

กทม. เตรียมพร้อมช่วยประชาชนช่วงพายุฤดูร้อน 18-22 มี.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2024
  • LOADING...
พายุฤดูร้อน

วันนี้ (18 มีนาคม) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ เช่น สำนักการระบายน้ำติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ควบคุมระดับน้ำตามแผน ตรวจสอบจุดก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับการระบายน้ำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากร เพื่อเข้าพื้นที่ได้ในทันที 

 

ขณะที่สำนักการโยธาจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมรถดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุลมกระโชกแรงและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ

 

นอกจากนี้ สำนักเทศกิจจัดรถสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบมีน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ถนนชำรุด ให้แจ้งหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทันที, สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ ออกปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้หักโค่น ล้ม กีดขวางถนนและการจราจร หรือกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้ทันที 

 

ด้านสำนักการคลังจัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ ช่วยเหลือประชาชน โดยประสานกับสำนักงานเขตให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ตามที่มีการร้องขอ และสำนักงานเขตจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) และเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และเมื่อมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ให้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising