×

ถึงเวลาสตาร์ทอัพติดปีก ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว LiVE แพลตฟอร์มระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้ง

04.05.2018
 • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดตัว LiVE แพลตฟอร์ม เปิดโอกาสสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กระดมทุน ใช้บล็อกเชนพัฒนาระบบ มีกว่า 50 บริษัทต่อคิวแล้ว

 

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยถือหุ้น 99.99% ให้บริการแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิ้งและการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter: OTC) ซึ่งเป็นการซื้อขายที่เรียกว่าระบบนอกตลาด เป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ลงทุนโดยชำระราคาและส่งมอบกันนอกระบบตลาด โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนา  

 

LiVE คือแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEs ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่า LiVE แพลตฟอร์มจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยธุรกิจขนาดเล็กที่ยังขาดโอกาสทางการเงินให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และยังเป็นโอกาสให้นักลงทุนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้เลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต

 

ปัจจุบันมีบริษัทเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์มนี้แล้ว 8 บริษัท ประกอบด้วย

 1. บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด – ธุรกิจเช่าห้องเก็บของส่วนตัว
 2. บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด – ธุรกิจอาหาร
 3. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด – ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์
 4. บริษัท บุ๊คโดส จำกัด – ธุรกิจแอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์
 5. บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จำกัด – ธุรกิจแอปพลิเคชันสำหรับโครงการที่อยู่อาศัย
 6. บริษัท สมาร์ท เฮลท์แคร์ จำกัด – ธุรกิจแอปพลิเคชันสุขภาพ
 7. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า
 8. บริษัท แฮนดิโก จำกัด – ธุรกิจแอปพลิเคชันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว

 

เกศราเผยว่า มีอีกกว่า 50 บริษัทแสดงความสนใจเข้าระดมทุน ขณะที่ผู้ลงทุนมีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งกองทุนในรูปแบบ Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินและมีประสบการณ์ในการลงทุน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยแนะนำรวมถึงมองหาโอกาสร่วมธุรกิจด้วย โดยคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนมีดังนี้

 

 1. เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย
 2. มีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาท หรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 3. ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ลงทุนสถาบัน 2) กิจการเงินร่วมลงทุน 3) นิติบุคคลร่วมลงทุน และ 4) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-mkt.com และ Facebook: LiVE Platform

 

อ้างอิง:

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising