×

ก.ล.ต. แจงต้องขยายอายัดทรัพย์สินแบบไม่มีกำหนดกับผู้ถูกอัยการฟ้องคดี STARK จำนวน 7 ราย รวม ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’

11.04.2024
  • LOADING...

ก.ล.ต. เผย พนักงานอัยการฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวโทษกรณี STARK จำนวน 7 ราย ส่งผลให้คำสั่งอายัดทรัพย์สินยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ขอแจ้งว่าตามที่พนักงานอัยการฟ้องผู้ถูกกล่าวโทษกรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ที่ถูกอายัดทรัพย์สินจำนวน 7 ราย ต่อศาลอาญา ได้แก่

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

  1. บริษัท STARK 
  2. วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

 

ภาพ: วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ อดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK 

 

  1. ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
  2. กิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม 
  3. บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
  4. บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 
  5. บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

ส่งผลให้ระยะเวลาในการอายัดทรัพย์สินของบุคคลทั้ง 7 รายดังกล่าว ถูกขยายออกไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 

ด้าน เอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ สำหรับการอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการการป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดทำการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising