×

ปภ. รายงานเหตุน้ำท่วมภาคใต้เสียหาย 93,220 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่แล้ว ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนมาก

โดย THE STANDARD TEAM
28.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (28 ธันวาคม) เมื่อเวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์เหตุอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ ระบุว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง 

 

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 195 ตำบล 1,279 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 102,070 ครัวเรือน 

 

โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รวม 3 จังหวัด 25 อำเภอ 142 ตำบล 806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,220 ครัวเรือน แยกเป็น

 

1) จังหวัดปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอไม้แก่น อำเภอยะรัง อำเภอสายบุรี อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน รวม 53 ตำบล 188 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15,150 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 

 

2) จังหวัดนราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 75 ตำบล 523 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 62,613 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

3) จังหวัดยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน รวม 14 ตำบล 95 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15,457 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน 

 

โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถผลิตน้ำดื่ม รถขุดตักไฮดรอลิก และเรือท้องแบน เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 

สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทาง LINE ‘ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784’ โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน ‘THAI DISASTER ALERT’

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising