×

ทากพลังแสงอาทิตย์ Solar Powered Nudibranch

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2019
  • LOADING...

ทากทะเลฟิลโลเดสเมียม (Phyllodesmium) เป็นทากพลังงานแสงอาทิตย์ พวกมันกินปะการังอ่อนเป็นอาหาร แล้วย้ายสาหร่ายจากปะการังอ่อนมาเก็บไว้ในตัวเอง เพื่อใช้สังเคราะห์แสงสร้างพลังงานเสริม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising