×

โรงพยาบาลสิรินธรใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างแขน-มือเทียมอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการได้แห่งแรกของไทย

01.08.2019
  • LOADING...
โรงพยาบาลสิรินธร นวัตกรรม

เมื่อวานนี้ (31 ก.ค. 2562) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ จากการที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้มี 2 โครงการช่วยเหลือผู้พิการคือ 

 

1. โครงการมือสร้างโอกาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาสร้างแขนและมือเทียมสำหรับผู้พิการในอำเภอบ้านแฮด และผู้พิการในจังหวัดขอนแก่นสามารถรับบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระยะแรกได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการผู้พิการ และสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วจำนวน 92 คน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศอาเซียน ในระยะต่อไปวางแผนขยายการให้บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และจะขยายไปยังผู้พิการทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการสร้างแขนและมือเทียม ทีมแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย วัดขนาดแขน และวัดขนาดสรีระของผู้ป่วยแบบคนต่อคน เพื่อจะทำมือเทียมที่ได้สัดส่วน ที่สำคัญเมื่อติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ผู้พิการต้องฝึกการใช้งานเพียง 10 ชั่วโมงก็สามารถจะใช้งานได้เสมือนมือและแขนจริง

 

2. โครงการคนบ้านแฮดไม่ทอดทิ้งกัน ถือเป็นการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เพื่อดูแล ติดตามผู้พิการให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม การเลี้ยงชีพ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวคิดใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ

 

ภาพ: กระทรวงสาธารณสุข

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising