×

หุ้น ‘เอสจี แคปปิตอล’ ยืนแกร่ง ปิดตลาดภาคเช้าบวก 21% จากราคา IPO

13.12.2022
  • LOADING...

บมจ.เอสจี แคปปิตอล (SGC) เข้าเทรดในกระดาน SET วันนี้ (13 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดซื้อขายแผ่ว บวกเพียง 4.10% จากนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และปิดการซื้อขายภาคเช้าด้วยราคา 4.74 บาท บวก 21% จากราคา IPO 

 

บมจ.เอสจี แคปปิตอล (SGC) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (13 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น 4.10% จากราคา IPO ที่ 3.90 บาท จากนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ 4.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.84 บาทจากราคา IPO หรือเพิ่มขึ้น 21.54% ขณะที่ราคาสูงสุดของการซื้อขายภาคเช้าอยู่ที่ 4.98 บาท 

 

ทั้งนี้ SGC ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ภายใต้กลุ่ม SINGER ในนาม ‘เอสจี แคปปิตอล’ โดยแบ่งเป็น 1. สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน และเครื่องจักร 2. สินเชื่อรถยนต์ (Car for Cash) 

 

SGC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET ด้วยมูลค่าระดมทุน 3,198 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 12,753 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 3,270 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 2,450 ล้านหุ้น และหุ้น IPO 820 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Pre-Emptive Rights) 574 ล้านหุ้น และบุคคลและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 246 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.90 บาท

 

การกำหนดราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 21.84 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม

 

บุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสจี แคปปิตอล เปิดเผยว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้รองรับการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รองรับลูกค้ารายใหม่ และรองรับการขยายตัวของของพอร์ตสินเชื่อที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจาก SINGER

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

 

SGC มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 

  1. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) ถือหุ้น 74.92% 
  2. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ถือหุ้น 4.46% 
  3. บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT) ถือหุ้น 4.17%

บทความที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising