×

โรงเรียนกลุ่มใดพร้อม เสนอ ศบค. ขอเปิดเทอมก่อน 1 ก.ค. ได้

29.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (29 พฤษภาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติให้คงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เช่นเดิม แต่หากโรงเรียนใดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ก็สามารถเลื่อนวันเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นได้

 

โดยมีหลักการดังนี้คือ จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสที่จะติดเชื่อต่ำ และให้เหลื่อมเวลาเรียน นักเรียนสามารถสลับเวลามาเรียน 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด โดยเบื้องต้นเน้นการเรียนระดับเด็กโตก่อน กรณีเด็กเล็กยังไม่มีข้อสรุป พร้อมมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ศึกษาเพิ่มเติมและหาข้อสรุปกรณีโรงเรียนนานาชาติต้องการให้มีการเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานนานาชาติ

 

ขณะที่ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า โรงเรียนที่นำมาตรการป้องกันไปดำเนินการได้ ก็จะเสนอให้ ศบค. พิจารณา ส่วนจะเป็นโรงเรียนกลุ่มใดบ้างยังตอบไม่ได้ เพราะต้องใช้มาตรการป้องกันมาเป็นตัวกำหนด ซึ่งรวมถึงโรงเรียนนานาชาติด้วย 

 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคงไม่ได้ดูเป็นรายโรงเรียน การพิจารณาต้องดูเป็นภาพรวมโรงเรียนกลุ่มใดที่มีความพร้อม ก็อาจจะเสนอให้ ศบค. พิจารณาเปิดก่อน

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุโลมให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน และสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายนนี้ รวมถึงอนุโลมให้จัดสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของ สพฐ. รวม 11 ตำแหน่ง โดยผ่อนปรนให้ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่จัดสอบได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories