×

เอสซีจีเคาะเลื่อนขาย IPO ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ อย่างไร้กำหนด เหตุตลาดหุ้น-เศรษฐกิจไม่เอื้อ พร้อมตั้ง ‘ธรรมศักดิ์’ เป็นซีอีโอคนใหม่ของเอสซีจี

28.08.2023
  • LOADING...
IPO เอสซีจี เคมิคอลส์

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ยอมรับ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ขาย IPO ไม่ทันภายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ตาม ก.ล.ต. กำหนด หลังตลาดหุ้นในและต่างประเทศ-เศรษฐกิจไม่เอื้อ รอยื่นไฟลิ่งใหม่อีกครั้งหากสถานการณ์เอื้ออำนวย พร้อมตั้ง ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็นซีอีโอคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือเอสซีจี แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น โดย SCGC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ออกไปถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และไม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีก ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 


 

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่จะรองรับ IPO ขนาดใหญ่จากบริษัทไทยในขณะนี้ รวมถึงสถานการณ์ภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจและวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น บริษัทเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะดำเนินการ IPO ในช่วงเวลานี้

          

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ SCGC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจและการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก

 

บริษัทมีความตั้งใจจะดำเนินการ IPO ของ SCGC อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย รวมถึงการยื่นคำขออนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ใหม่อีกครั้ง โดยจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบต่อไป

 

ตั้ง ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีคนใหม่

 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย มีมติแต่งตั้ง ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ แทน รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ที่กำลังจะครบเกษียณอายุ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด อีกตำแหน่งหนึ่ง 

 

พร้อมทั้งมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 

สุรชัย นิ่มละออ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 

  1. วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลิฟวิ่ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล
  2. สุรชัย นิ่มละออ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน
  3. ปรเมศวร์ นิสากรเสน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง 4 คน เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้ 

  1. รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
  2. ยุทธนา เจียมตระการ
  3. อารีย์ ชวลิตชีวินกุล
  4. นิธิ ภัทรโชค

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising