×
320576

เรือนสุขใจ พื้นที่แห่งความสุขของผู้ป่วยและครอบครัว [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
15.01.2020
  • LOADING...

‘เรือนสุขใจ’ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี คืออาคารพักคอยญาติที่ผ่านการออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้เวลาในโรงพยาบาลอย่างแท้จริง

โดยมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความเจ็บป่วยทางกาย แต่เป็นพื้นที่สร้างความสุขและช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคนด้วย

[Advertorial]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories