×

SC ASSET ย้ำ ขายบ้านให้คนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น ต้องจ่ายผ่านธนาคาร ไม่มีผู้ถือหุ้นไปเกี่ยวข้อง หลังถูกโยงทุนจีนสีเทา

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2022
  • LOADING...
SC ASSET

วันนี้ (4 ธันวาคม) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย สมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท ไ้ด้ออกเอกสารเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา มีรายละเอียดระบุว่า

 

ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า

 

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้น

 

2. ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

 

3. ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising