×

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘แสวง บุญมี’ รับตำแหน่งเลขาฯ กกต. มีทรัพย์สินรวม 47 ล้านบาท สะสมพระ-แผ่นเสียงและงานศิลปะ

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2022
  • LOADING...
แสวง บุญมี

วันนี้ (22 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

 

โดยแสวงพร้อมด้วยรุ่งทิวา บุญมี คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,222,952 บาท แบ่งเป็น

 

  • ทรัพย์สินแสวง 20,032,356 บาท 
  • ทรัพย์สินคู่สมรส 27,190,568 บาท 

 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝากของทั้งคู่มูลค่ารวม 1,301,917 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่มูลค่ารวม 5,506,407 บาท 

 

โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระและสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เงินให้กู้ยืมของคู่สมรสมูลค่า 3,508,150 บาท โดยมีผู้กู้ยืม 4 ราย ตั้งแต่ปี 2561-2565 ที่ดินของทั้งคู่มูลค่ารวม 6,594,075 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินของคู่สมรสในพื้นที่เขตบึงกุ่ม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 4 รายการ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสมูลค่า 4,800,000 บาท เป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 4 รายการ ในพื้นที่เขตบางกะปิ กทม. ยานพาหนะของคู่สมรสมูลค่า 595,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่มูลค่ารวม 11,240,329 บาท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิต รวม 12 รายการ ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่มูลค่ารวม 13,203,523 บาท ส่วนหนี้สิน 704,222 บาท เป็นของคู่สมรส โดยแจ้งว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

 

ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ เช่น พระเครื่อง 530 องค์ มูลค่า 8,636,450 บาท, พระพุทธรูป 73 องค์, เครื่องเสียงและลำโพง มูลค่า 1,070,300 บาท, แผ่นเสียงและแผ่นซีดี 800 แผ่น, ภาพศิลปะ, ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 57 บาท, ชุดเครื่องเพชร 2 ชุด, กระเป๋าแบรนด์เนม 12 ใบ 

 

นอกจากนี้ แสวงยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,134,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน 1,174,800 บาท นอกนั้นเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง เงินบำนาญ มีรายจ่ายต่อปี 770,000 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,854,171 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน มีรายจ่ายต่อปี 1,163,600 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising