×

ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ทดลองเปิด 24 ชั่วโมง เริ่มวันนี้

18.06.2019
  • LOADING...

อธิบดีกรมศุลกากรเผย ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ มาเลเซีย พร้อมทดลองขยายเวลาทำการจาก 05.00-23.00 น. เปลี่ยนเป็นรูปแบบ 24 ชั่วโมงแล้ว เพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

วันนี้ (18 มิ.ย.) กฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้มอบหมายให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการในการทดลองเปิดด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ให้ทำการตลอด 24 ชั่วโมง จากเดิมเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย) ก่อนจะขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมง จะมีระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2562 และจะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คนคือ คนขับรถและผู้ช่วยคนขับรถ ตามมติ ครม. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

 

โดยอธิบดีกรมศุลกากรได้กล่าวถึงสาเหตุของการทดลองขยายเวลาทำการในครั้งนี้ว่า การขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม จะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนขยายตัว เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้ตลอด 24 ชั่วโมงและทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียง่าย

       

นอกจากนี้สินค้าที่ขนส่งผ่านด่านสะเดาไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังท่าเรือปีนังเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ทั้งในและนอกภูมิภาค การย่นระยะเวลาในการขนส่งจึงช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติได้อีกด้วย

 

สำหรับด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ถือว่าเป็น 1 ใน 10 ด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซียที่สำคัญเมื่อปี 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ถึง 571,927.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

         

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การติดตามและประเมินผลของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานจังหวัดสงขลา

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories