×

กองทัพบกจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณสำหรับนายทหารชั้นนายพล เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

โดย THE STANDARD TEAM
03.04.2023
  • LOADING...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันนี้ (3 เมษายน) เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมในพิธี

 

หลังจากนั้น ผบ.ทบ. นำคณะนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 

 

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ในจำนวนนี้มีนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นเป็น พล.อ. 5 นาย, พล.ท. 14 นาย และ พล.ต. 44 นาย รวมเป็นจำนวน 63 นาย

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising