×

กองทัพบกเผย เกณฑ์ทหาร 9 วัน ยอดสมัครทะลุ 23,000 คน เป็นปรากฏการณ์ใหม่ สะท้อนผลสำเร็จการปรับนโยบาย

โดย THE STANDARD TEAM
11.04.2023
  • LOADING...
ยอดสมัคร ทหาร

วันนี้ (11 เมษายน) พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกองอำนวยการประสานงานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ได้รายงานผลการตรวจเลือกตั้งแต่ 1-10 เมษายน 2566 ระบุภาพรวมชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีญาติและครอบครัวมาให้กำลังใจเยี่ยมชมบรรยากาศการตรวจเลือกที่เป็นไปด้วยความคึกคัก เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกในทุกประเภทได้ใช้สิทธิและเข้าสู่กระบวนการด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม สำหรับผลการตรวจเลือกทั้ง 9 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้จัดการตรวจเลือกมาแล้วร้อยละ 56 (เหลือการตรวจเลือกอีก 7วัน) ได้คัดเลือกชายไทยเข้าเป็นทหารกองประจำการตรงตามยอดความต้องการทหารของทางราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผลการตรวจเลือกทหารวันที่ 1-10 เมษายน 2566

 

  1. ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 445,706 คน แยกเป็นอายุ 21 ปี จำนวน 203,547 คน ช่วงอายุ 22-29 ปี จำนวน 85,615 คน และผู้ขอผ่อนผัน จำนวน 156,544 คน

 

  1. ผู้ที่มีร่างกายได้ขนาดและเข้าสู่กระบวนการจับสลากใบดำ-ใบแดง 160,334 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ และเนื่องจากกองทัพได้เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้โดยมีผู้สมัครมากถึง 10,156 คน ทำให้ชายไทยที่จับสลากได้ใบแดงเป็นทหารลดลง สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบการตรวจเลือกมุ่งสู่ทหารกองประจำการอาสาด้วยความสมัครใจ

 

  1. ผู้ที่ร้องขอ (สมัครเป็นทหาร) 23,126 คน 

 

  1. สถานที่ตรวจเลือกที่มีการร้องขอเต็มจำนวน 8 แห่ง โดยอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นอำเภอแรกของภาคอีสานที่ไม่มีการจับสลากใบแดง-ใบดำ เนื่องจากมีการสมัครเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังมีอำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ขณะที่ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ระบุถึงการตรวจเลือกทหารที่ดำเนินมาครึ่งทางแล้วว่า หากวิเคราะห์จากตัวเลขผลการตรวจเลือกในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ายอดผู้สมัครทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการตรวจเลือกทหารในปีนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เนื่องจากผ่านการตรวจเลือกมาเพียง 9 วัน (จาก 16 วัน) แต่กลับมีผู้สมัครเป็นทหารจำนวนมากถึง 23,126 คน นับเป็นยอดสูงสุดของการสมัครเป็นทหารเมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันในทุกปีที่ผ่านมา โดยในปี 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกมียอดผู้สมัคร 28,572 คน ส่วนในปี 2565 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกมียอดผู้สมัคร 29,997 คน ซึ่งประเมินแนวโน้มการสมัครเป็นทหารในปี 2566 นี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกจำนวนยอดผู้สมัครเป็นทหารจะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคน 

 

ทั้งนี้ กองทัพบกขอเรียนว่าในทุกกระบวนการการตรวจเลือกทหารกองประจำการ คณะกรรมการการตรวจเลือกทุกพื้นที่พร้อมรับฟังเหตุผลความจำเป็น ข้อจำกัดของผู้เข้ารับการตรวจเลือก และอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม กรณีผู้เข้ารับการตรวจเลือกมีปัญหาข้อขัดข้องเฉพาะบุคคลขอให้ประสานแจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้การตรวจเลือกของตนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising