×

เปิดเส้นทาง กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง อบต.

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2021
  • LOADING...
SAO election

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศข้อกำหนดการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

 

อนึ่ง แม้ว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 หรือกว่า 2 ปีมาแล้ว แต่ในบทเฉพาะกาลกำหนดไว้ว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นใดๆ ครั้งแรกหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.นี้ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลา กรณีไม่มี คสช. ให้อำนาจเป็นของคณะรัฐมนตรี

 

SAO election

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising