×

ลอตเตอรี่ไทยช่วยชาติ! กองสลากฯ นำส่งรายได้เป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ

08.10.2019
 • LOADING...
รัฐวิสาหกิจ

ทุกปีรัฐบาลไทยต้องตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในทุกเรื่องทั่วประเทศ แต่ก่อนถึงวันจ่าย ลองมาดูรายได้ส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะได้จากรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่เท่าไรและมาจากไหนบ้าง

 

ประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) ทาง สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งฯ เดิมตั้งไว้ที่ 168,000 ล้านบาท 

 

ภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ทั้งการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และรัฐจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย

 

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้ฯ สูงสุด 10 อันดับแรกคิดเป็น 88% ของการนำส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมด

 

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 10 อันดับ ได้แก่

 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 41,916 ล้านบาท
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท
 4. ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท
 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท
 6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646 ล้านบาท
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582 ล้านบาท
 9. การไฟฟ้านครหลวง 5,500 ล้านบาท
 10. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760 ล้านบาท
 11. อื่นๆ 19,692 ล้านบาท

 

รวม 169,159 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ปีงบประมาณ 2563 สคร. ตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ จำนวน 188,800 ล้านบาท 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising