×

10 สัญญาณอันตรายทางบัญชีที่กรมสรรพากรจับตา แนะผู้ประกอบการรีบเปลี่ยนก่อนเจอปรับ

07.05.2019
  • LOADING...
กรมสรรพากร

กรมสรรพากรแนะนำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2560 ซึ่งยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 แล้วภายใน 25 มีนาคมที่ผ่านมา และต้องไม่เป็นผู้ออกหรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562 เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง และได้รับยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนี้กรมสรรพากรจะใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้น และจะจับตาธุรกิจที่เน้นการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นพิเศษ

 

กรมสรรพากร

 

ภาพประกอบ: Karin Foxx

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising