×

เผยพฤติกรรมใช้จ่ายช่วงปีใหม่ 2561 คึกคักกว่าปีก่อน ท่องเที่ยวยังฮิตที่สุด

25.12.2017
  • LOADING...

หอการค้าไทยเผย ผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ 2561 คนไทยยังสนใจท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด เที่ยวภูเขาแซงหน้าเที่ยวทะเล ภาพรวมคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ ‘พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่’ จาก 1,213 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน โดยพบว่า 97.4% วางแผนใช้จ่ายเพื่อตนเองและคนอื่น ซึ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปีใหม่ 2560 ถึง 11.2% สำหรับการใช้จ่ายเพื่อตนเอง การท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดถึง 36.6% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 2.1 หมื่นบาทต่อคน รองลงมาคือการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ หรือทองคำรูปพรรณ คิดเป็น 25.3% หรือเฉลี่ย 1.4 หมื่นบาทต่อคน

 

ขณะที่ของขวัญยอดนิยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ การให้เงินสดหรือเช็คของขวัญยังเป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ 16.6% รองลงมาคือพาไปรับประทานอาหารนอกบ้าน 15.7% กระเช้าของขวัญยังคงได้รับความนิยมที่ 13.8% ขณะที่การซื้อของขวัญให้ผู้อื่น พบว่ากลุ่มสินค้าคงทนมีเพียง 4% และเครื่องประดับอยู่ที่ 1.3% เท่านั้น

 

สำหรับการวางแผนออกนอกพื้นที่ในช่วงปีใหม่ กลุ่มตัวอย่าง 84.6% วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ส่วนที่เหลือ 15.4% เป็นการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา การวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศ พบว่าการท่องเที่ยวภาคกลางมีสัดส่วนมากที่สุดคือ 30.6% ได้แก่ จังหวัดพระนครอยุธยา และสุพรรณบุรี รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.1% ได้แก่ จังหวัดเลย, อุดรธานี และขอนแก่น ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ 5.7% โดยภูเขาเป็นที่นิยมมากที่สุดถึง 39.6% รองลงมาคือการเที่ยวทะเลที่ 21.4% และส่วนใหญ่เลือกที่จะไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 1.4 หมื่นบาทต่อคน ขณะที่การวางแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่วางแผนท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย รองลงมาคือยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ 6 หมื่นบาทต่อคน

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าจะมีเงินสะพัดช่วงปีใหม่ทั่วประเทศประมาณ 1.32 แสนล้านบาท ส่วนบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมอบของขวัญเพื่อให้กำลังใจในช่วงปีใหม่และนักการเมืองที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวด้วยมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising