×

ตลท. จับตาผล Special Audit งบการเงิน STARK กำหนดส่งภายใน 16 มิ.ย. นี้ เพื่อนำมาเปิดเผย-ตรวจสอบต่อ

31.05.2023
  • LOADING...
สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ได้จัดประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ของบริษัท จากปัญหาที่ก่อนหน้านี้ STARK ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STARK ยอมรับว่าผู้สอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมที่อาจเป็นการทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับข้อมูลที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากคณะทำงาน โดยแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

 

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALTH ว่า สำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่สอบถามกับทางบริษัทฯ เพื่อให้ STARK รายงานข้อมูลออกมาอย่างถูกต้องเพียงพอกับนักลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยังไม่มีแผนในการออกมาตรการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งยังต้องรอผลการตรวจสอบในเชิงลึกและการชี้แจงของผู้สอบบัญชีที่ STARK แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบปัญหา ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการว่าที่ผ่านมา STARK เกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดในเรื่องใด ซึ่งคาดว่า STARK จะเปิดผลการตรวจสอบและนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 และผล Special Audit ได้อย่างเร็วที่สุดคือภายในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ตามที่ STARK เคยแจ้งไว้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

“ตอนนี้อย่างน้อยนักลงทุนก็ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นจากที่ STARK แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอนนี้ยังต้องรอดูต่อว่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ STARK ซึ่งต้องรอผลตรวจสอบจาก Special Audit ที่จะออกมาว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อเราจะไปตรวจสอบดูต่อได้ ซึ่งฝ่ายกำกับก็จะสามารถดำเนินการต่อได้ เพราะบริษัทมีการรายงานข้อมูลออกมาแล้ว”

 

ด้านแหล่งข่าวจากตลาดทุน THE STANDARD WEALTH กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการติดตามทวงถามให้ STARK ส่งงบการเงินปี 2565 ที่ส่งล่าช้า เลยกำหนดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วันพรุ่งนี้ (1 มิถุนายน) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจะเปิดซื้อขายหุ้น STARK เป็นวันแรก โดยกำหนดให้สามารถซื้อชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หลังจากที่หุ้น STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และงบการเงินไตรมาส 1/66 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ มาต่อเนื่อง

 

“กรณีที่เปิดให้หุ้นที่มีปัญหาถูกแขวน SP เพราะไม่ส่งงบการเงินนั้น สามารถให้หุ้นกลับมาเทรดได้ชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มมีการแก้เกณฑ์ให้ทำได้ใช้มาประมาณ 4 ปี เพื่อให้นักลงทุนในตลาดรู้ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าๆ กันว่าหุ้นตัวนั้นเกิดปัญหาอะไร ได้มีโอกาสตัดสินใจ สามารถซื้อขายได้ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล เพราะเกณฑ์เดิมต้อง SP

 

สำหรับมาตรการในการดำเนินการเฉพาะเพิ่มเติมหรือมาตรการพิเศษอื่นๆ ที่จะใช้ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ STARK นั้น คาดว่าทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังคงรอผล Special Audit ที่จะออกมา เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาว่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับ STARK นั้นคือเรื่องใด

 

อย่างไรก็ดี ในวันพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลด SP ให้หุ้น STARK กลับมาซื้อขายได้ชั่วคราวเป็นวันแรก แนะนำให้นักลงทุนนำข้อมูลที่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของปัญหาของ STARK มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising