×

หุ้นกู้ STARK มูลค่า 9.2 พันล้านบาท เกิด Technical Default เหตุส่งแบบ 56-1 เกินเดดไลน์ จ่อนัดเจ้าหนี้โหวตยกเว้นเงื่อนไข 31 พ.ค. นี้

22.05.2023
  • LOADING...

ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย Default Payment หุ้นกู้ STARK จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวม 9.2 พันล้านบาท Bondholder Representative (Rept.) ชี้แจงเป็น Technical Default เหตุบริษัทส่งแบบ 56-1 ไม่ทันเดดไลน์ ชี้ที่ผ่านมายังจ่ายดอกเบี้ยได้ปกติ ระบุยังรอผล Special Audit เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด    

 

แหล่งข่าวจากตลาดทุนเปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)​ ได้แจ้งว่าหุ้นจำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมประมาณ 9.2 พันล้านบาท ของ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK เกิด Default Payment (DP) เนื่องจากแม้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ยกเว้นเหตุผิดนัดซึ่งเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งงบการเงินปี 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว แต่ล่าสุดกรณีปัญหาใหม่เกิดขึ้น เนื่องจาก STARK ไม่สามารถส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้งหมดของ STARK เข้าเงื่อนไข Default Payment 

 

“ThaiBMA เพิ่งขึ้นเครื่องหมาย Default Payment กับหุ้นกู้ของ STARK ทั้ง 5 ชุด เพราะไม่ได้ส่งแบบ 56-1 ตามกำหนด โดย KBANK เป็น Bondholder Representative (Rept.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้หลักของ STARK กำลังจะนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK เพื่อพิจารณาประเด็นนี้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้”

 

อย่างไรก็ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK จะมีมติอนุมัติยกเว้นเหตุผิดนัดซึ่งเกิดจากการไม่ส่งแบบ 56-1 รวมถึงอนุมัติในกรณีส่งงบการเงินปีไตรมาส 1/66 เกินกำหนดด้วย ซึ่งถือว่าไม่ใช่กรณีการเกิด Default Payment เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดชำระหนี้ทางเทคนิค เพราะหากเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดกรณีการร้องให้ชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่อยู่ภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดให้ถึงกำหนดชำระทันที ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของ STARK ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

KBANK นัดเจ้าหนี้หุ้นกู้ STARK ถกวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

 

ด้านแหล่งข่าวธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholder Representative: Rept.) ของหุ้นกู้ของ STARK ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALTH ว่า ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเป็นหลักพันราย ประกอบด้วยผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW) กับนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor: II) โดยมีวาระการพิจารณายกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการส่งแบบ 56-1 ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคล้ายกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

 

“กรณีนี้เป็น Technical Default เนื่องจากไปเข้าเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ์ เพราะหุ้นกู้ STARK ยังไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้จริงเพราะยังไม่ครบดีล ดังนั้นไม่ใช่การเกิด Cross-Default เช่นกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ STARK วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะมีการขอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาโหวตยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหุ้นกู้ของ STARK กรณีหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ยกเว้นให้คงต้องมาคุยกันต่อไปว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่ถ้ายกเว้นเหตุผิดนัดชำระหุ้นกู้ก็จะยังถือว่าไม่ผิดนัด”

 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีหุ้นกู้ STARK บางรุ่นที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยก็ยังสามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ปกติ ดังนั้นจึงยังไม่ได้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

 

ส่วนกรณีปัญหาส่งงบการเงินล่าช้าของ STARK บริษัทชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างการผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เกี่ยวกับการขาย ลูกหนี้ รายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง และการรับโอนเงินของกลุ่มบริษัท โดยให้นำส่งคำชี้แจงภายใน 7 วัน และนำส่งผลการตรวจสอบเพิ่มเติมภายใน 30 วัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งการให้ STARK ดำเนินดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising