×

สภาผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ 67

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2024
  • LOADING...
งบประมาณ 67

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 67 วาระแรก

 

วันนี้ (5 มกราคม) หลังสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในวาระที่หนึ่ง ตลอด 3 วัน คือวันที่ 3-5 มกราคม ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีฉบับแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

การพิจารณาที่ใช้เวลารวมกว่า 43 ชั่วโมง ฝ่ายค้านอภิปรายโดยพุ่งเป้าประเด็นหลักถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ งบประมาณด้านความมั่นคง การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษา การคมนาคม รวมถึงการตั้งฉายาต่างๆ ให้กับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้

 

ซีกรัฐบาลนำโดย เศรษฐา ทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้สลับหมุนเวียนมาชี้แจงตลอดการอภิปราย

 

ในที่สุดเมื่อปิดการอภิปราย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในวาระที่หนึ่ง โดยมีผลการลงมติเป็นดังนี้

 

– รับหลักการ 311 คน

– ไม่รับหลักการ 177 คน

– งดออกเสียง 4 คน

 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง และให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 72 คน ใช้เวลาพิจารณา 30 วัน เพื่อพิจารณาในรายมาตรา ก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งราวต้นเดือนเมษายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising