×

พิษโควิด-19 ลงทะเบียนว่างงานเดือนเมษายนเกือบ 3 แสนคน เพิ่มทะลุ 80%

06.05.2020
  • LOADING...

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางาน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 267,351 คน จากเดือนมีนาคมที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 144,861 คน โดยผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานมีสาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

ซึ่งจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ และระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน 

 

THE STANDARD ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เดือนเมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียน 267,351 คน เพิ่ม 84.56% จากเดือนมีนาคม 2563 ที่มีผู้ลงทะเบียน 144,861 คน และหากดูย้อนหลังไปถึงเดือนมกราคม จะเห็นว่าตัวเลขผู้มาลงทะเบียนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในเดือนมีนาคม ซึ่งมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึง 72.10%

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising