×

สภากาชาดไทยลงพื้นที่ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เด็กในค่ายผู้ลี้ภัย จ.ราชบุรี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลกลุ่มเปราะบาง

โดย THE STANDARD TEAM
12.07.2023
  • LOADING...
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

วันนี้ (12 กรกฎาคม) กฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) แก่กลุ่มนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 9-15 ปี ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งกลุ่มเด็กหญิงที่ไม่มีสัญชาติไทย และบุตรคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์สถานะตนเอง (Stateless People) ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยการสู้รบ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีองค์กรระหว่างประเทศสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และองค์กร International Rescue Committee (IRC) ร่วมสังเกตการณ์ 

 

กฤษฎากล่าวว่า การบริการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นไปตามที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาควัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ จากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภากาชาดไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนไทยและบุคคลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักมนุษยธรรม 

 

โดยสภากาชาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัด นำวัคซีน HPV ไปฉีดให้กับเด็กหญิงกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยสงครามตามแนวชายแดน จำนวน 40,000 โดส หรือ 20,000 คน เพื่อลดการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ มีกำหนดฉีดทั้งสิ้น 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน 

 

กฤษฎากล่าวว่า สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้นำเทคโนโลยีการถ่ายภาพจดจำใบหน้าและการถ่ายภาพม่านตาเข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการฉีดวัคซีนที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลนี้ไปต่อยอดในการทำงานด้านมนุษยธรรม 

 

โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับการบริการสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และจะเป็นประโยชน์กับคนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising