×

เปลี่ยนสังคมไทยด้วย ‘Punboon’ แพลตฟอร์มที่จะทำให้การบริจาคเป็นเรื่องง่าย เพียงคิด…และคลิก [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
15.10.2019
  • LOADING...
Punboon

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • เชื่อว่า ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน คนไทยก็ยังชอบทำบุญและอยากทำบุญอยู่เสมอๆ แต่ด้วยชีวิตที่เร่งรีบ โดยเฉพาะคนเมือง จะหาเวลาไปทำบุญหรือทำประโยชน์ใดๆ ให้กับสังคมก็กลายเป็นเรื่องยาก มูลนิธิต่างๆ จึงต้องเริ่มหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าถึงการทำบุญหรือระดมทุนช่วยเหลือคนอื่นได้ง่ายขึ้น
  • ‘ปันบุญ’ หรือ www.punboon.org ทำให้การทำบุญเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่าย นอกจากจะรวบรวมเอาองค์กรสาธารณกุศลเอาไว้หลากหลายกว่า 70 แห่งแล้ว ยังถือว่าเป็น Total Foundation Solution ที่มีทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งสามารถให้ความสะดวกทั้งมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลและผู้บริจาคไปพร้อมๆ กันได้อย่างมากอีกด้วย เรียกได้ว่า ผู้บริจาคก็ทำบุญกันได้ง่ายๆ และช่วยให้การทำงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศลยิ่งสะดวกมากขึ้น

สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง เพราะยุคปัจจุบันนี้มีภาระหน้าที่เร่งรัดให้เราต้องอยู่ห่างไกลการทำบุญสุนทาน ทว่า สังคมนี้จะดีได้อย่างไร หากเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตกันไปโดยไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้น ทว่า THE STANDARD อยากจะบอกว่า ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป เพราะตอนนี้ได้มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า www.punboon.org ซึ่งจะทำให้การ ‘ปันบุญ’ นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายราวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ หรือจะเรียกว่าช่วยให้ช้อปปิ้งบุญกันได้ตามความต้องการก็คงจะไม่แปลกนัก 

 

‘ปันบุญ’ คือ Total Foundation Solution หรือบริการด้านบริหารจัดการด้านการเงินและเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการระดมทุนแบบครบวงจร เพื่อมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความสะดวกทั้งมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลและผู้บริจาคไปพร้อมๆ กัน การทำธุรกรรมช้อปบุญผ่าน ‘ปันบุญ’ นั้นทำได้อย่างแสนสะดวกรวดเร็ว เพราะช่วยเพิ่มช่องทางการบริจาคและช่องทางการรับเงินผ่านทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถช้อปปิ้งบุญกันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

Punboon

 

ข้อดีอีกหนึ่งข้อของปันบุญสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลก็คือ สามารถช่วยให้การประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานเป็นไปได้จริง เนื่องจากองค์กรมูลนิธิขนาดเล็กและกลางส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีจำนวนจำกัด ปันบุญจึงออกแบบฟังก์ชันในการใช้งานออกมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารต่างๆ และการจัดทำไฟล์รายงานให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาค และสำหรับการบริจาคผ่าน QR มูลนิธิยังสามารถนำไฟล์รายงานการบริจาคไปยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Donation ช่วยให้ทุกมูลนิธิไม่ต้องจัดส่งใบเสร็จและเก็บเอกสารในการขอยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นช่องทางการทำบุญในยุค 4.0 ที่ให้ความสะดวกสบายทั้งมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล รวมถึงผู้บริจาคไปพร้อมๆ กันได้อย่างแท้ทรูเลยทีเดียว  

 

Punboon

Total Foundation Solution

บริการด้านบริหารจัดการและระดมทุนแบบครบวงจร

เพื่อมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศล

 

‘ปันบุญ’ เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นพื้นที่กลางระหว่างองค์กรสาธารณกุศลและผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสาธารณประโยชน์และคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล ‘ปันบุญ’ เกิดขึ้น เพราะต้องการช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ เพราะด้วยสภาพของสังคมไทยที่แปรเปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทำให้มีความเร่งรีบและภาระหน้าที่ จนคนสมัยใหม่อาจจะห่างไกลกับการทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ หรือการทำบุญทำกุศลไปโดยไม่ตั้งใจ เมื่อนับวันผู้บริจาคเดิมๆ ยิ่งลดน้อยลงทุกที และเพื่อให้มูลนิธิต่างๆ สามารถระดมทุนไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้ต่อไป จึงจำเป็นต้องเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ ซึ่ง ‘ปันบุญ’ ถือได้ว่าเป็น Total Foundation Solution ที่สามารถเข้าถึงผู้บริจาคได้ทั้งช่องทางออฟไลน์ โดยผ่าน QR Tent Card รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย เพราะสำหรับมูลนิธิที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก็ยังสามารถระดมทุนหรือให้ผู้บริจาคเข้ามาบริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญกันได้ และหากมูลนิธิมีเว็บไซต์ของตัวเอง ปันบุญก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อระบบ เพื่อให้รับเงินผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธินั้นๆ ได้เลย ทั้งนี้ การเชื่อมต่อระบบจะดำเนินการให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ทั้งมูลนิธิและผู้บริจาคจึงสบายใจได้เลยว่า ยอดเงินที่บริจาคผ่านปันบุญนั้นจะสามารถนำส่งให้กับมูลนิธิ เพื่อนำไปทำประโยชน์ในโครงการที่ตัวเองเลือกตามความประสงค์ของผู้บริจาคแน่นอนทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

Punboon

‘ปันบุญ’ เป็นศูนย์รวมมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล

ที่หลากหลายกว่า 70 องค์กรทั่วประเทศ

 

Punboon

Punboon

Punboon

 

ปัจจุบัน ‘ปันบุญ’ เป็นศูนย์รวมมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลที่หลากหลายกว่า 70 องค์กรทั่วประเทศ ทั้งที่เกี่ยวกับวัดและสงฆ์ สถานศึกษา สถานพยาบาล การวิจัยทางการแพทย์ หน่วยกู้ภัย กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเด็กเยาวชน และสตรี เพื่อเด็กและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ครอบคลุมมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์แทบทุกด้าน  และถึงสิ้นปีนี้ก็จะมีจำนวนมูลนิธิที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 80 มูลนิธิ และมีจำนวนโครงการสาธารณกุศลเพิ่มขึ้นถึง 130 โครงการ ข้อดีของปันบุญนั้นมีมากมาย ‘ปันบุญ’ ช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกด้านการจัดการเงินสดให้กับองค์กรและมูลนิธิ ลดการสูญเสียเวลา บุคลากร และขั้นตอนในการออกใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาค และยังได้รับรายงานการบริจาคทุกวันผ่านทางระบบอีเมล ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย ลดความผิดพลาด ยังประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์องค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุนขององค์กรสาธารณกุศลได้อย่างดีเยี่ยม

 

เรียกได้ว่าเป็นช่องทางการทำบุญของคนรุ่นใหม่ที่มีใจกุศล จะสามารถอิ่มบุญกันได้ง่ายแสนง่าย เพียงคลิกนิ้วสัมผัสเท่านั้น 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

FYI
  • ผู้มีจิตกุศลจะปันบุญสามารถบริจาคได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ ซึ่งได้แก่ QR Tent Card หรือออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.punboon.org 
  • วิธีการบริจาคผ่านเว็บไซต์นั้นทำได้ง่าย เพียง 4 ขั้นตอน โดย 1. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเลือกมูลนิธิหรือองค์กรที่ต้องการจะแบ่งปันบุญ 2. กด ‘ร่วมบริจาค’ ที่โครงการที่ท่านต้องการจะบริจาค 3. กรอกข้อมูลและกดยืนยัน 4. เลือกรูปแบบและยืนยันการชำระเงิน โดยสแกนผ่าน QR Code ผ่านโมบายล์แบงก์กิ้งใดก็ได้ หรือตัดผ่านบัตรเครดิต หรือ Rabbit Line Pay โดยไม่ต้องใช้เงินสด ทำได้ทุกที่ทุกเวลา 
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories