×

ปตท. เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เดือน พ.ค. นี้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนตามวิสัยทัศน์ ‘Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต’ [ADVERTORIAL]

11.05.2022
  • LOADING...
PTT

ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนอย่างมากในปีนี้ นักลงทุนยังมีโอกาสและทางเลือกในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ หนึ่งในนั้นคือการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ผู้นำด้านพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจร และมีกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2565

 

หุ้นกู้ที่กำลังจะออกและเสนอขายนี้มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ AAA (tha) จากการประเมินโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย 

 

การเสนอขายครั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่น PTTC20NA, PTTC21NA และ PTTC21NB) สามารถจองซื้อได้ก่อนในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking 

 

ส่วนผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 

 

การจองซื้อทั้ง 2 ช่วง ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อสูงสุดของผู้ลงทุนแต่ละราย (ยกเว้นยอดจองซื้อเต็มตามวงเงินที่บริษัทต้องการออก) โดยกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท. มีแผนนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือทดแทนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ รวมถึงการนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานแห่งอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ ‘Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต’ โดยบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) เช่น 

 

 

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเข้าสู่ธุรกิจใหม่ (Beyond) เช่น ธุรกิจ Life Science หรือ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพื่อส่งเสริมสาธารณสุขของคนไทยให้มั่นคง ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ธุรกิจ Mobility & Lifestyle รวมถึงเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล เช่น บริษัท พีทีที เรส จำกัด (PTT RAISE) เพื่อให้บริการจำหน่ายและติดตั้งงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด (Mekha Tech) เพื่อลงทุนในธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (Public Cloud) เป็นต้น

 

ปัจจุบันธุรกิจหลักของ ปตท. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และ 4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด เป็นต้น

 

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงิน ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 ต่อ 819
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2777 6784
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising