×

พัชรวาทเตรียมเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้ง 12 ก.พ. นี้ แก้ปัญหาน้ำแล้งอย่างเป็นรูปธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
09.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2567 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเตรียมการแก้ปัญหาดังกล่าวตามนโยบายแล้ว 

 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ทันท่วงที ซึ่งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาในภาวะน้ำแล้ง เร่งสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการกระจายน้ำ เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งสำรวจเพิ่มน้ำต้นทุน และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลเดิม และเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ความสำคัญในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ตามลำดับ 

 

อย่างไรก็ตาม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ตนจะเป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising