×

ประธานนโยบายสตรี พปชร. ขอทีมสหวิชาชีพเร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ 2 นร.หญิง เหยื่อครูกระทำทางเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 พฤษภาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนผู้หญิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งว่า ครูที่กระทำผิดมีกฎหมายอาญาระบุโทษชัดเจน สำคัญกว่านั้นคืออยากให้โฟกัสที่เด็กในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายให้กับเด็กทั้งทางกายและใจ

 

ธณิกานต์กล่าวว่าเด็กเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อย มีความสามารถป้องกันตัวเองได้น้อย ยิ่งโดยเฉพาะผู้กระทำมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์

 

สำหรับตัวเด็ก ทีมสหวิชาชีพตั้งแต่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตลอดจนพ่อแม่ ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด ต้องอาศัยองค์ความรู้ในเชิงจิตวิทยาและกฎหมายเข้ามาช่วยฟื้นฟูเยียวยาเพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

ส่วนกลุ่มผู้กระทำผิดก็ควรเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตามกฎหมายก็ต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ เพราะมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ของเด็กด้วย

 

ธณิกานต์กล่าวว่ากรณีครูล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ พ่อล่วงละเมิดลูก หัวหน้าล่วงละเมิดลูกน้อง นับเป็นการข่มขืนบนความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เหนือกว่า ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ได้ระบุไว้ว่าการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรืออยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษสูงกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 1 ใน 3

 

นอกจากนี้จะดำเนินการผลักดันให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในโรงเรียน โดยจะต่อยอดจากกิจกรรมที่ได้ทำขึ้นกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตบางซื่อ-ดุสิต และกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกอบรม Sex Education, กิจกรรม Girls Not Objects และโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เพื่อวางแนวทางการทำงานเชิงป้องกัน (Prevention) เพื่อให้ผู้หญิงไม่ว่าจะในวัยใดของเขตบางซื่อ-ดุสิตมีความปลอดภัยในทุกด้านตามแผนงาน Women Homeland Security ที่ได้วางไว้

 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories