×

กลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมือง ยื่นหนังสือเรียกร้อง #เพื่อไทย ผลักดันให้ผู้ต้องขังคดีการเมืองได้สิทธิประกันตัว

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2021
  • LOADING...
political prisoners

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) กลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมือง นำโดย รัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ, สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติฮิวแมนไรท์วอทช์, นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ อดีตที่ปรึกษามติชนทีวี และอดีต บรรณาธิการอาวุโสเครือเนชั่น, สุภาพ หริมเทพาธิป ผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสาร Bioscope, ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Bioscope และผู้ก่อตั้ง Documentary Club, ปกรณ์ พรชีวางกูร, พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ, นักวิชาการ นักคิด นักเขียน นักกิจกรรม และประชาชน เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย ในฐานะองค์กรทางการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในระบบรัฐสภา ผลักดันให้ผู้ต้องขังคดีการเมืองทุกคนได้รับสิทธิในการประกันตัว อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

ขณะที่ทางกลุ่มมีความเห็นว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามสัตยาบันที่ให้ไว้ในยามที่ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งให้ ทางกลุ่มได้ย้ำว่าผู้ต้องขังทางการเมืองมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และควรได้ออกมาต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม โดยทางกลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมืองได้เดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องและอ่านแถลงการณ์

 

สำหรับรายละเอียดแถลงการณ์ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทนายความ ศิลปิน นักการเมือง พยาบาล แม่ค้า และราษฎรอย่างน้อย 15 คน (ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน) ที่ถูกดำเนินคดีและจับกุมคุมขังจากการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112, กฎหมายอาญามาตรา 116, พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นๆ โดยกฎหมายหลักที่ใช้ดำเนินคดีคือ กฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งจำนวนคดีที่มีถึง 159 คดี และจำนวนคดีต่อคน คือ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์  ซึ่งถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา 112 ถึง 21 คดี จำนวนโทษสูงสุดถึง 315 ปี โดยผู้ต้องขังในคดีเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่ได้รับการไต่สวน แต่กลับถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี โดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว

 

พรรคการเมือง ในฐานะองค์กรทางการเมืองที่เสนอตัวรับใช้ประชาชน เข้ามาเป็นตัวแทนประชาชน เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ในการเรียกร้องแก้ไขปัญหา และดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสูงสุด ตามสัตยาบันที่ให้ไว้ยามที่ต้องการคะแนนเสียงของประชาชน

 

วันนี้ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศได้มาทวงถามและเรียกร้องให้พรรคการเมืองต้องผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงในกระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนต้องได้รับสิทธิการประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้ได้ออกมาต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม ซึ่งข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อให้กระบวนการยุติธรรม ศาล และตุลาการ ยังคงความสง่างาม และไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

จากนี้ประชาชนจะจับตาและเฝ้าดูผลการเรียกร้องครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกไว้วางใจตัวแทนของประชาชนในครั้งต่อไป

 

political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners political prisoners

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising