×

ก้าวแกร่งของผู้นำธุรกิจประกัน AIA และ AIA Investments | WEALTH HISTORY EP.55

13.05.2024
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP.55 นี้ ชวนมาทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีมาอย่างยาวนานของมนุษย์ ผ่านวิวัฒนาการของโลกการเงิน การลงทุน และธุรกิจประกัน จากมุมมองของ AIA และ AIA Investments กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Content Creator สรสิช ลีลานุกิจ

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข

Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman อรณิชา อภิวิศาลกิจ, ณัฐพงษ์ กุลพันธ์ 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin ทิวาพร ปิ่นสุข

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, พงศกร เพ่งพิศ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising