×

กำเนิดนักวางแผนการเงิน CFP® | Wealth History EP.50

03.12.2023
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP. 50 นี้ ชวนคุยถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร? เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร? พร้อมทั้งมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ออาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ติดตามและหาคำตอบได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Content Creator สรสิช ลีลานุกิจ

Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman ศักดิภัท ประพันธ์วรคุณ

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin ทิวาพร ปิ่นสุข

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, อารยา ปานศรี

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising