×

Carbon Credit กู้โลกหรือฟอกเขียว

22.11.2023
  • LOADING...

Carbon Credit กลไกที่มนุษย์สร้างขึ้น เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในหนทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศัย ถูกพัฒนาโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์มาผูกโยงธรรมชาติเข้ากับการซื้อขายในตลาด 

 

ถ้าคุณทำดี คุณควรจะได้บุญ และถูกบันทึกเป็น Carbon Credit

ถ้าคุณปล่อยมลพิษ คุณเหมือนกำลังทำบาป และถูกบันทึกเป็น Carbon Footprint

และคนที่ทำบุญก็สามารถขาย ‘แต้มบุญ’ นี้ให้แก่คนที่ทำบาปได้ เป็นการหักลบมลพิษในชั้นบรรยากาศให้มีค่าเท่ากันในที่สุด

 

นี่คือโอกาสทางธุรกิจ…และโอกาสกอบกู้โลกจริงหรือไม่ 

The Secret Sauce On-Location เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาทำความรู้จัก Carbon Credit ฉบับ 101 พร้อมพาตะลุยไปถึง ‘ป่าชายเลน’ ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการให้เห็นกับตา พร้อมเผยให้เห็นเหรียญอีกด้านที่เป็นปัญหา เพื่อให้คุณเข้าใกล้คำตอบว่า Carbon Credit จะเป็นกลไกที่นำไปสู่การฟอกเขียวหรือกอบกู้โลกของมนุษยชาติ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Manager ศุภวษา ศรีหนองโคตร

Production Management Manager ชลธร จารุสุวรรณวงค์

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Director อัศวพล ตุลานนท์

Producer อรทิชา ตั้งวรรณสิทธิ์

Content Creators ชาคร ฉายเพชร

Videographer ภูริเดช พันธ์วิบูลย์, พนาธร ไชยกุล, ศักดิภัท ประพันธ์วรคุณ

Drone Photography พนาธร ไชยกุล

Video Editors อัศวพล ตุลานนท์

Motion Graphic อัศวพล ตุลานนท์

Sound Mixing กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

Special Thanks พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ, เกียรติชาย ไมตรีวงษ์, ศนิวาร บัวบาน, นิยม ทองเหมือน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising