×

แสนสิริออกหุ้นกู้ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา ร่วมกับกสศ. ครั้งแรกในเอเชีย

11.02.2022
  • LOADING...

เราต่างรู้กันดีว่าโรคระบาด เข้ามาถ่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วให้สถานการณ์ยกระดับความวิกฤตไปอีกระดับ อ้างอิงจากข้อมูลของ กสศ. พบว่า พ.ศ. 2565 เด็กไทยเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาสูงถึง 1.9 ล้านราย ฉะนั้นการเข้ามาเยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องเกิดจากการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อนำไปสู่ทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

เคน นครินทร์ คุยกับ เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตัวแทนจากภาคเอกชนและภาครัฐที่เริ่มต้นปะทะกันทางความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรมการร่วมมือหุ้นกู้ลดเหลื่อมล้ำการศึกษาครั้งแรกในเอเชีย เพื่อเป้าหมายยิ่งใหญ่ Zero Dropout ต้องไม่มีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษา

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร เพชรฉาย, ศรัณย์พร ศรไพศาล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising