×

กลยุทธ์ความตาย สู่ความไม่ตายในธุรกิจ

05.03.2023
  • LOADING...

ความตาย หากพูดคำนี้หลายคนก็อาจจะมีภาพอย่างเดียวกันคือการจบลงของชีวิต แต่หากลองมองในอีกมุมหนึ่ง ความตายอาจเป็นได้ทั้งการสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลง และการเริ่มต้นใหม่ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ตำแหน่ง หรือชีวิต

 

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ชวนคุยถึงเรื่องกลยุทธ์ความตาย ทั้งในแง่มุมของธุรกิจและชีวิต ผู้นำควรจะต้องมีวิธีการรับมือกับความตายที่อาจมาถึงธุรกิจอย่างไร อะไรคือแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามา ติดตามชมได้ที่ Strategy Clinic เอพิโสดนี้

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising