×

อังกฤษ ตอนที่ 3 อังกฤษยุคเลียแผล จากถังแตกสู่เจ้าแห่งการเงิน

25.06.2023
  • LOADING...

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จักรวรรดิอังกฤษที่เคยยิ่งใหญ่ต้องเผชิญกับสภาวะถังแตกทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยไหวพริบอันชาญฉลาดและความมุ่งมั่นในการกลับมาอีกครั้ง ทำให้ค้นพบหนทางในการพาอังกฤษสู่ The Second British Empire 

 

Global Economic Background เอพิโสดนี้ เล่าประวัติศาสตร์อังกฤษในยุคสมัยแห่งการเลียแผล ช่วง 34 ปีหลังสงครามโลก ที่สะท้อนถึงวิธีการคิดในการเลือกผู้นำของคนอังกฤษ และวิธีการแสวงหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการพาอังกฤษให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง รวมถึงที่มาของการสร้างมหานครลอนดอนให้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising