×

วางกลยุทธ์ในวิกฤตอย่างไรให้เติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอย

01.04.2020
  • LOADING...

พบกับ Framework และกลยุทธ์ที่จะช่วยพัฒนายอดขายและผลกำไรของบริษัทคุณ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 

เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เจ้าของ Facebook Group Strategy Essential

 


 

Boston Consulting Group หรือ BCG ได้ทำการวิจัยและรวบรวมสถิติผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านวิกฤตมาในอดีต ในมิติของรายได้และผลกำไร พบว่า 

  • 44% ทั้งรายได้และกำไรลดลง 
  • 28% กำไรเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง 
  • 14% รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง 
  • 14% ทั้งรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

 

 

4 สิ่งที่บริษัทต้องพิจารณาในสภาวะวิกฤต

แกนแรก แบ่งเป็น Short-term (Crisis) และ Long-term (Recession) ซึ่งต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แกนที่สอง แบ่งเป็น Survive และ Grow ซึ่งหมายถึงการอยู่รอดและเติบโต

 

 

1. Survive / Short-term (Crisis)

หากพูดถึง Viability หรือความสามารถในการอยู่รอด เงินสดเป็นสิ่งสำคัญ ในระยะสั้น บริษัทอาจมีเงินสดคงเหลือ มีการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือขอสินเชื่อจากเจ้าหนี้ต่างๆ แต่การรักษาสมดุลของเงินสดที่ไหลเข้าและออกเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในกรณีที่วิกฤตยืดเยื้อ ปัจจัยที่ธุรกิจควรพิจารณา ได้แก่

 

 

2. Survive / Long term (Recession)

เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย บริษัทต้องทำการปรับรูปแบบธุรกิจ ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาฐานลูกค้าให้ดี เพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณมีสภาพคล่องเหนือคู่แข่งซึ่งสูญเสียลูกค้าไป

 

 

สัญญาณที่บ่งบอกถึงการอยู่รอดและทำให้บริษัทสามารถไปสู่ขั้นตอนของการเติบโตได้คือเมื่อการคาดการณ์ของกระแสเงินสดที่ไหลเข้าและออกเท่ากัน (Cash in = Cash out) หรือกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash Flow from Operations) เป็นบวก

 

 

3. Grow / Short-term (Crisis)

มองหา Customer Pain ที่เกิดขึ้นเพราะวิกฤต และนำมาทำเป็นธุรกิจระยะสั้นของบริษัท อาจเริ่มต้นโดยการพูดคุยกับพนักงานซึ่งอยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด มีการประชุมและตั้ง OKRs เพื่อกำหนดเป้าระยะสั้น

 

 

4. Grow / Long-term (Recession)

เมื่ออนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ธุรกิจสามารถใช้แผนการวางกลยุทธ์ 6 ขั้นตอน จาก The Secret Sauce ตอน วางกลยุทธ์อย่างไรในโลกที่คาดเดาไม่ได้ ตอน 1 และ 2 เพื่อช่วยวางแผนอนาคตว่าบริษัทควรก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจอะไร

 

 


 

ติดตาม The Secret Sauce เอพิโสดที่ผ่านมาจากอาจารย์ธนัย

 

Strategy Process เครื่องมือสร้างกลยุทธ์ด้วยตัวเองให้อยู่รอดในโลกยุค Disruption

 

วางกลยุทธ์อย่างไรในโลกที่คาดเดาไม่ได้ ตอน 1 เมื่อคุณไม่ได้มีอนาคตเดียว

 

วางกลยุทธ์อย่างไรในโลกที่คาดเดาไม่ได้ ตอน 2 คิดและทำด้วยคาถา ‘ลองดูสิ’

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Show Co-Producer เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Music westonemusic.com

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising