×

Strategy in Crisis

1 เมษายน 2020

วางกลยุทธ์ในวิกฤตอย่างไรให้เติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอย

พบกับ Framework และกลยุทธ์ที่จะช่วยพัฒนายอดขายและผลกำไรของบริษัทคุณ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย   เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เจ้าของ Facebook Group Strategy Essential     Boston Consulting Group หรือ BCG ได้ทำการวิจัยและรวบรวมสถิติผลประกอบการข...

Close Advertising