×

นักกลยุทธ์ตั้งเป้าปีใหม่ยังไงให้เวิร์ก Moonshot vs. SMART

26.12.2023
  • LOADING...

ใกล้สิ้นปี ช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่หรือการตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิต ซึ่งแต่ละคนมักมีการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันไป จะดีกว่าไหมหากเราตั้งเป้าหมายให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการอย่างมีกลยุทธ์ 

 

Strategy Clinic เอพิโสดนี้ ชวนคุยการตั้งเป้า New Year’s Resolution เครื่องมือในการจัดการให้สามารถไปถึงจุดที่เราต้องการ ควรจะตั้งแบบใด วิธีการไหนที่จะช่วยให้เราบรรลุผลสำเร็จ และสามารถนำมาปรับใช้ให้ตรงกับบริบทขององค์กรหรือตนเอง หาคำตอบร่วมกันได้ในเอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์, ชิษณุพงศ์ สุขสำอาง

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising