×

สรุปเศรษฐกิจ 2024 จากประชุมโลก World Bank-IMF วิเคราะห์หมื่นบาทดิจิทัล

20.10.2023
  • LOADING...

เศรษฐกิจโลกปี 2024 จาก World Bank-IMF

ประเทศไทยใช้นโยบายการเงิน-การคลังถูกต้องแล้วจริงหรือไม่

หรือไทยจะถังแตก เพราะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสวนทางกับโลก

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ สรุปข้อมูลเศรษฐกิจโลกในปี 2024 จากการประชุม World Bank-IMF Annual Meetings 2023 จากเมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เผยอินไซต์จากนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์การดำเนินนโยบาย 10,000 บาทดิจิทัล พร้อมชวนมองอนาคตเศรษฐกิจก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกในปี 2026

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising